Agenda begrotingsraad 25 augustus 2021

De agenda toont de onderwerpen die in de begrotingsraad van 25 augustus 2021 zijn besproken.