Agenda begrotingsraad 30 augustus 2021

De agenda toont de onderwerpen die in de begrotingsraad van 30 augustus 2021 zijn besproken.