Geannoteerde besluitenlijst begrotingsraad 30 augustus 2021

Overzicht van alle besluiten die de begrotingsraad op 30 augustus 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.