Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 3 september 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 3 september 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.