Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 juni 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 17 juni 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.