Kabinetsplannen voor 2020

Op Prinsjesdag 2019 presenteerde het kabinet-Rutte III de begroting  voor 2020. Het kabinet verlaagt de lasten verder en het gaat door met investeren in de kwaliteit van de samenleving.

Kabinetsplannen voor 2020

(Een animatie. Beeldtitel: Prinsjesdag 17 september 2019. Nederland 75 jaar in vrijheid.)

RUSTIGE MUZIEK

(We vieren komend jaar dat we 75 jaar in vrijheid leven. In een land waar mensen kunnen rekenen op eerlijke rechtspraak, goed onderwijs, toegankelijke zorg en een sterk sociaal zekerheidsstelsel.)

(Deze vrijheid en welvaart zijn niet vanzelfsprekend. Daar werken we elke dag aan. Want een goed leven is meer dan economische groei. Om ons land in de toekomst nog sterker te maken, gaat het kabinet volgend jaar door met de uitvoering van het regeerakkoord.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Zekerheid. Een land met toekomstperspectief.)

(We maken werk van het Klimaat- en Pensioenakkoord. Voor een duurzamer Nederland en een gezonde oude dag. Er wordt flink geïnvesteerd in betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Er komt extra geld voor asiel, migratie en defensie. En we versterken de rechtspraak en daarmee de rechtsstaat.)

(Knelpunten in de Jeugdhulp worden aangepakt. En de gaswinning in Groningen wordt nog sneller afgebouwd.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Lastenverlichting. Positieve verwachtingen.)

(Het kabinet vermindert de lasten voor huishoudens en verhoogt de zorgtoeslag voor lage inkomens. Nederlanders gaan er naar verwachting dus op vooruit. Dit is natuurlijk altijd afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en internationale economische ontwikkelingen.)

(Beeldtekst: Handelsland. Het fundament voor economische groei.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Nederland is een open handelsland en heeft belang bij een sterke internationale rechtsorde. Het kabinet bereidt zich daarom goed voor op Brexit en oplopende handelsconflicten. En we kijken verder vooruit.)

(Hoe verdienen we over 30 jaar ons geld? Het kabinet komt met de opzet voor een investeringsfonds voor projecten die Nederland sterker maken.)

(Beeldtekst: Samenwerken. Voor een sterke samenleving.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Het kabinet legt de lat hoog, maar houdt de drempels graag laag. Daarom komt er extra aandacht voor de dienstverlening van de overheid, bijvoorbeeld bij de belastingen en uitkeringen. Daar is een slag in te maken.)

(Zo werken we samen met maatschappelijke organisaties en alle partijen in het parlement aan een sterke samenleving. Doen wat nodig is voor Nederland, nu en in de toekomst.)

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Copyright 2019.)