Klaas Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Kamerbrief over mogelijkheid tot verlaging leges voor kleine bedrijven om erkend referent te worden

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheid om de leges voor erkenning tot referent te verlagen zonder afbreuk te doen aan het kostendekkende karakter van deze leges.

De Rijksoverheid. Voor Nederland