Stef Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Portretfoto minister Blok

'Mijn belangrijkste taak is de woningmarkt weer vlot trekken, zowel in de huur- als koopsector. Door zekerheid te bieden werk ik aan het herstel van vertrouwen. Zekerheid over de blijvend lagere overdrachtsbelasting en over de hypotheekrenteaftrek. In de sociale huur pak ik het scheefwonen aan door de huren meer marktconform te maken, zodat meer mensen doorstromen en er meer ruimte komt voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep is de sociale huur bedoeld. Zij kunnen ervan op aan dat overheid met de huurtoeslag de huren betaalbaar houdt. Daarnaast werk ik er als minister voor de Rijksdienst aan dat die overheid kleiner en efficiënter wordt, zodat we met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven bereiken'.

Hier sta ik voor

De woningmarkt weer op gang

Ik sta voor goed wonen. Voor mensen die willen kopen, huren of verhuizen moet het slot van de woningmarkt. Dat is goed voor de woningbouw en de Nederlandse economie. Het kabinet blijft het eigen woningbezit stimuleren. Voor kopers blijft de aftrek van de hypotheekrente daarom gegarandeerd, mits de hypotheek volledig wordt afgelost. Wel wordt de maximale aftrek voor iedereen langzaam omlaag gebracht. De overdrachtsbelasting wordt permanent verlaagd tot 2 procent en de rente op een eventuele restschuld blijft 10 jaar aftrekbaar. Door duidelijkheid en zekerheid te bieden werk ik aan het herstel van vertrouwen.

Meer doorstroming in de huursector

Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die niet zelf in betaalbare woonruimte kunnen voorzien. Maar het aanbod aan sociale huurwoningen is wel een half miljoen groter dan de doelgroep. Daarom pak ik het scheefwonen aan. Het inkomen gaat een rol spelen bij het bepalen van de huur zodat hogere inkomens zoveel mogelijk doorstromen naar een koop- of een huurwoning op de vrije markt. Zo komt er meer ruimte voor starters en mensen met lage inkomens. De maximale huurprijs wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van een woning, als vervanging voor het ingewikkelde puntensysteem. Woningbouwcorporaties gaan zich weer concentreren op hun kerntaak. Gemeenten krijgen daarbij meer invloed.

Een kleine, efficiënte en doelmatige Rijksoverheid

Een kleine, efficiënte en doelmatige overheid die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven bereikt, is van belang voor Nederland. De Rijksdienst zal structureel €1,1 miljard besparen. Daarbij hoort een strategisch personeelsbeleid dat zich richt op voortdurende kwaliteitsverbetering, flexibel maken van de Rijksdienst en vermindering van bureaucratie. Daarnaast willen we dat tenminste 30% van de hogere (management)functies door vrouwen wordt bezet.

De Rijksoverheid. Voor Nederland