Balkenende: maatregelen om crisis het hoofd te bieden

Het kabinet investeert 'fors in de toekomst van Nederland'. Er is een stimuleringspakket van 6 miljard euro voor de korte termijn. Tegelijkertijd zijn er maatregelen voor het herstel van de overheidsfinanciën en noodzakelijke hervormingen.

Dat zei minister-president Balkenende in een verklaring in de Tweede Kamer over het aanvullend beleidskader.

De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave, zei Balkenende. Banen en inkomenszekerheden staan op het spel, bedrijven hebben het moeilijk, en de staatsschuld loopt in snel tempo op.

Wat in deze situatie het allerbelangrijkst is, is dat we het hoofd niet in de schoot werpen, maar de handen ineenslaan, aldus Balkenende. Daarom 'hebben we ook uitdrukkelijk het gesprek gezocht met de sociale partners'.

Het kabinet kiest ervoor de geplande uitgaven de komende twee jaar op peil te houden. Dit stimuleert de consumptie en economie in 2009 en 2010 met 50 miljard euro.

Stimuleringspakket

Daarnaast heeft het kabinet een stimuleringspakket voor 2009 en 2010. Daarvoor is in totaal 6 miljard euro beschikbaar.

Werk en bedrijvigheid

Het kabinet 'zet alles op alles om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en de bedrijvigheid te stimuleren'. Deeltijd-WW helpt daarbij, zei Balkenende.

Als werkloosheid toch onvermijdelijk is, moet om- en bijscholing ervoor zorgen dat een nieuwe baan snel binnen bereik komt. Het kabinet geeft hoge prioriteit aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Schone en innovatieve economie

Het kabinet investeert in duurzaamheid, energiezekerheid en innovatie. Voorstellen zijn bijvoorbeeld een sloopregeling voor oude auto's en het isoleren van huizen.

Infrastructuur en bouw

Het kabinet wil onderhoudsplannen aan wegen en vaarwegen naar voren halen. Ook gaat geld naar nieuwe of betere scholen en ziekenhuizen. Daarnaast worden procedures versneld, zodat bedrijven en burgers sneller kunnen bouwen.

Liquiditeit bedrijven

De liquiditeit voor bedrijven die verbonden zijn met de luchthaven Schiphol wordt verruimd. In dat kader wordt de vliegtax afgeschaft.

Herstel overheidsfinanciën

Balkenende wijst erop dat alle maatregelen om de economie op korte termijn te herstellen, veel geld kosten.

Die kosten komen bovenop de 80 miljard euro die eerder nodig waren voor het vertrouwen in het bancaire systeem. Daar komt 50 miljard euro bij omdat het kabinet de overheidsuitgaven in 2009 en 2010 intact laat.

'Gezien de economische situatie zijn deze keuzes noodzakelijk en verdedigbaar', aldus Balkenende.

'Om weer terug te keren naar solide overheidsfinanciën, zullen we vanaf 2011 het tekort ieder jaar terugbrengen met ten minste 0,5% BBP.' Het kabinet legt de afspraken hierover vast in een wet.

Hervormingen

Ook de komende tien, twintig, dertig en veertig jaar moeten Nederlanders kunnen vertrouwen op goede zorg, goed onderwijs en een goed pensioen, zei Balkenende.

'Ook hier geldt: we moeten allemaal bijdragen', aldus de minister-president. 'Daarom brengen we in de context van de afspraken met sociale partners de AOW-leeftijd naar 67 jaar.'

Ook wil het kabinet de zorgkosten nog beter beheersen. Verder gaan mensen met een huis met een WOZ-waarde van een miljoen euro of meer, een hoger eigenwoningforfait betalen.

'Deze hervormingen zijn noodzakelijk en solidair. Maar we beseffen dat ze ingrijpend zijn voor mensen. Daarom voert het kabinet ze vanaf 2011 zorgvuldig en geleidelijk in.'

Minister-president Balkenende hield na de verklaring samen met de vice-ministers-presidenten Bos en Rouvoet een persconferentie.