Meer kansen op een baan door beter mbo-onderwijs

Mbo-instellingen worden verplicht het opleidingenaanbod meer op elkaar en op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt af te stemmen. Hierdoor kunnen kostbare opleidingen blijven bestaan, publieke middelen gerichter worden besteed en krijgen studenten onderwijs dat beter aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. In het uiterste geval is het mogelijk om opleidingen waar vanuit de arbeidsmarkt geen vraag naar is te sluiten.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel. Nog teveel mbo-opleidingen schrijven meer jongeren in dan dat er vraag is vanuit de arbeidsmarkt. Dat betekent dat deze jongeren risico lopen op werkloosheid. Ook is sprake van een te versnipperd opleidingenaanbod. Het kabinet neemt de maatregelen om zo de aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt verder te verbeteren, zodat de arbeidsmarktkansen voor jongeren verbeteren.

Regionaal investeringsfonds mbo

Minister Bussemaker heeft onlangs een regionaal investeringsfonds mbo gelanceerd van €100 miljoen dat de aansluiting van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven moet verbeteren. Voorwaarde voor toekenning van een bijdrage uit het fonds is dat deze wordt aangevuld met een financiële bijdrage van bedrijfsleven en regionale overheden.