Benoeming ambassadeur in Suriname

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van drs. E.A. (Ernst) Noorman tot ambassadeur in Suriname, standplaats Paramaribo. Het gastland moet aan de benoeming goedkeuring verlenen voordat die definitief is. Noorman is sinds juni van dit jaar zaakgelastigde a.i. in Suriname.

De heer Noorman was hiervoor onder meer ambassadeur in Burkina Faso en plv. directeur Koninkrijksrelaties op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.