Benoeming Commissaris van de Koning Zuid-Holland

De heer drs. J. (Jaap) Smit wordt Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in op 1 januari 2014.

De heer Smit is 56 jaar en lid van het CDA. Sinds 2010 is hij voorzitter van de vakcentrale CNV. Hij volgt de heer J. Franssen op die is benoemd tot lid van de Raad van State.