Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. H.A. Seferina en de heer S.R. Hodge worden rechters-plaatsvervanger bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Sint Maarten van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie besloten hen voor te dragen voor benoeming.

De heer Seferina (1975) heeft een carrière opgebouwd als advocaat. Ook is hij sinds 2003 diverse keren benoemd tot curator in faillissementen, zowel in Nederland als op Sint Maarten.

De heer Hodge (1946) is geen jurist, maar is werkzaam geweest in het onderwijs als leerkracht, schoolhoofd, inspecteur en directeur van het departement van Onderwijs. Daarnaast is hij enkele jaren tweede waarnemend Gezaghebber geweest op Sint Maarten.