Meer oog voor belangen slachtoffers in beslissingen van de Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming

De belangen van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving moeten straks expliciet meewegen in de beslissingen van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ). Ook krijgt de procureur-generaal bij de Hoge Raad de mogelijkheid om cassatie in het belang der wet in te stellen tegen uitspraken van de RSJ. Verder komt er een duidelijkere scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taak van de RSJ. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

De brede erkenning van de belangen van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving, heeft ook gevolgen voor de rechtspraak van de RSJ. Zo leert de ervaring dat bijvoorbeeld een beroepszaak waarin de beslissing van de directeur om een gedetineerde geen verlof toe te kennen verder kan gaan dan enkel een geschil tussen een gevangenisdirecteur en een gedetineerde. Daarom wil het kabinet de belangen van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving expliciet als toetsingsgrond in de wet opnemen om ze niet uit het oog te verliezen.

Ook kan straks de procureur-generaal bij de Hoge Raad cassatie in het belang der wet instellen tegen uitspraken van de RSJ, die nu de hoogste rechterlijke instantie binnen het penitentiaire recht is. Op dit moment is het niet mogelijk tegen beslissingen van de RSJ in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Met de wijziging worden de rechtsvorming en de rechtseenheid gediend.

Verder vindt het kabinet dat een adviserende en rechtsprekende taak binnen één orgaan weliswaar geaccepteerd is en in sommige gevallen ook waardevol kan zijn, maar dat het beter is voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de RSJ deze taken organisatorisch te scheiden. Zowel de adviserende als de rechtsprekende taak blijven opgedragen aan de RSJ als geheel, maar deze taken zullen worden uitgeoefend door de Afdeling advisering en de Afdeling rechtspraak.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.