Nederlands-Belgisch regeringsoverleg

Op 29 mei 2018 komen in Brussel afvaardigingen van de Nederlandse en Belgische regeringen bijeen voor het zogenoemde Thalassaoverleg. Dit overleg heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking verder te versterken en illustreert de hechte band tussen beide landen. Het is de vierde keer dat Nederland en België op deze manier samenkomen. Het Thalassaoverleg dankt zijn naam aan het schip waar het overleg in 2003 voor het eerst plaatsvond.

Het thema van de plenaire vergadering  is “Nederland en België in het licht van Brexit”. België en Nederland behoren tot de landen die het meest getroffen worden door de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Onder leiding van eerste minister Michel en minister-president Rutte zullen beide regeringen hier tijdens de plenaire vergadering over spreken in aanwezigheid van Michel Barnier, hoofdonderhandelaar voor Brexit namens de Europese Commissie.

Voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst voeren de ministers van beide landen bilateraal overleg  over verschillende dossiers waaronder veiligheid, defensie, justitie, fiscaliteit, sociale fraude en mobiliteit. Na afloop van het regeringsoverleg worden in aanwezigheid van minister-president Rutte en eerste minister Michel overeenkomsten getekend op het gebied van Defensie. De gezamenlijke vervanging van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt bekrachtigd door de ondertekening van twee Memoranda of Understanding door de ministers van Defensie.

Deelnemers aan het overleg naast minister-president Rutte en de Belgische eerste minister Michel zijn van Nederlandse zijde:

 • Minister Blok van Buitenlandse Zaken
 • Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
 • Minister Bijleveld van Defensie
 • Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
 • Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
 • Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid
 • Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat
 • Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat
 • Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Staatssecretaris Snel van Financiën

Van Belgische zijde zijn dat:

 • Vice-eerste minister en minister Peeters van Werk, Economie en Consumentenzaken
 • Vice-eerste minister en minister Jambon van Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Regie der Gebouwen
 • Vice-eerste minister en minister Reynders van Buitenlandse, Europese Zaken en Beliris
 • Vice-eerste minister en minister De Croo van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
 • Minister Overtveldt van Financiën en Fraudebestrijding
 • Minister Marghem van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • Minister Vandeput van Defensie en Openbaar Ambt
 • Minister Wilmès van Begroting en Nationale Loterij
 • Minister Bellot van Mobiliteit en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
 • Minister Ducarme voor Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 • Staatssecretaris Francken voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
 • Staatssecretaris De Backer voor Bestrijding van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
 • Staatssecretaris Demir voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid