Nederland kandidaat voor VN-Veiligheidsraadszetel in 2033-2034

Gerechtigheid en rechtvaardigheid, het voorkomen van conflicten en het verbeteren van vredesoperaties waren de speerpunten van Nederland tijdens het lidmaatschap in de VN Veiligheidsraad in 2018. ‘We blijven ons hiervoor onverminderd inzetten, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. ‘Daarom kandideren we ons opnieuw voor een zetel in de Veiligheidsraad, zodat we op het hoogste niveau kunnen meepraten over deze belangrijke zaken.’

De effectiviteit van de Veiligheidsraad staat onder druk. De talloze veto’s van met name Rusland hebben geleid tot harde confrontaties in de Raad en zullen dat blijven doen. Nederland heeft daarom met oorspronkelijke ideeën en lef geprobeerd vooruitgang te boeken. Dat is afgelopen jaar gedaan, bijvoorbeeld door het strafbaar stellen van uithongering als oorlogswapen en door het opleggen van sancties aan Libische mensenhandelaren. Tegelijkertijd kwam Nederland op voor zijn veiligheidsbelangen en voor de belangen van onze bondgenoten, in onder meer kwesties als MH17, Skripal, de OPCW-hack en Syrië.  

Nederland zal de inzet op de prioriteiten nu ook op andere manieren voortzetten. Binnen de VN Veiligheidsraad blijft Nederland nauw samenwerken met de nieuwe leden zodat preventie, gerechtigheid en vredesmissies bovenaan de agenda blijven. ‘Maar onze ambitie is groot, dus hopelijk zitten we in 2033 en 2034 weer aan die tafel’, aldus minister Blok.