Raymond Knops minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken draagt tot en met het kerstreces haar taken over. Haar herstel na een operatie aan haar bijholtes duurt langer dan verwacht vanwege een bijkomende medische complicatie. Zij richt zich daarom volledig op haar behandeling en het herstel. Haar taken worden overgenomen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft haar taken per 14 april 2020 weer opgepakt.

Beeld: Rotapool/ Patrick van Katwijk

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een deel van haar portefeuilles over. Naast zijn huidige verantwoordelijkheden wordt hij verantwoordelijk voor democratie en bestuur, financiën en de regio’s, bouwen en energie en de versterkingsoperatie Groningen. Ook neemt hij de Rijksdienst en de Algemene Bestuursdienst over.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt waarnemend vicepremier en neemt de taken die hieruit voortkomen in zijn geheel over. Minister Bijleveld van Defensie wordt tevens minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Stientje van Veldhoven neemt als minister voor Milieu en Wonen de dossiers wonen, ruimtelijke ordening en de omgevingswet waar.