Benoeming minister Van ’t Wout

Koning Willem-Alexander zal, op voordracht van de minister-president, op woensdag 20 januari 2021 de heer B. van ‘t Wout op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen. 

De Koning zal, op voordracht van de minister-president, de heer B. van ’t Wout met ingang van 20 januari 2021 benoemen tot minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister wordt woensdagochtend ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde beëdigd.

Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.