Drs. R.F.M. Lubbers

Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers werd op 7 mei 1939 in Rotterdam geboren.

Hij behaalde het diploma gymnasium-B aan het Canisius College te Nijmegen en studeerde vervolgens economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Hij behaalde zijn doctoraal examen in 1962.
Hij vervulde zijn militaire dienstplicht van mei 1962 tot en met november 1963 bij de Koninklijke Luchtmacht.

Vanaf eind 1963 was Lubbers directiesecretaris van Lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek Hollandia BV en sinds 1965 mededirecteur. Hij was voorzitter van de Christelijke Jonge Werkgeversvereniging. Later volgde het voorzitterschap van de Katholieke Vereniging Werkgevers Metaal en het bestuurslidmaatschap van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.

Van 11 mei 1973 tot 19 december 1977 was hij als lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Hij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1977 tot 1982, vanaf najaar 1978 als voorzitter van de fractie van het Christen Democratisch Appèl (CDA).

Van 4 november 1982 tot 22 augustus 1994 was hij minister-president en minister van Algemene Zaken van respectievelijk het eerste, tweede en derde kabinet-Lubbers.

Op 31 januari 1995 werd drs. R.F.M. Lubbers benoemd tot Minister van Staat.

Hij bekleedde tal van bestuursfuncties en commissariaten. Zo was hij part-time hoogleraar aan de Economische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant, voorzitter van de Mijnraad, voorzitter van de Raad van Toezicht TNO, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en voorzitter van het Wereld Natuur Fonds (Internationaal).

Lubbers was van 2001 tot 2005 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties (UNHCR) te Genève.

In 2004 ontving drs. R.F.M. Lubbers een eredoctoraat van de Radboud Universiteit Nijmegen.