Mr. H. van den Broek

Mr. Henri (Hans) van den Broek werd op 11 december 1936 te Parijs geboren.

Hij behaalde aan het Alberdingk Thymlyceum te Hilversum het diploma gymnasium-A. en studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij volgde de senior-management opleiding 'de Baak' te Noordwijk.

De heer Van den Broek was advocaat en procureur te Rotterdam van 1965 tot 1968. Hij trad in 1969 in dienst bij ENKA te Arnhem, eerst tot 1973 als directiesecretaris, en daarna tot 1976 als commercieel manager. Hij was voor de KVP gemeenteraadslid van Rheden van 1970 tot 1974.

Vanaf 1976 tot 1981 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In deze periode was hij vanaf 1978 tot oktober 1980 lid van het dagelijks bestuur van de KVP.

In het tweede en derde kabinet-Van Agt was hij in 1981 -1982 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. In het eerste, tweede en derde Kabinet-Lubbers bekleedde hij van 1982 tot 1993 de functie van minister van Buitenlandse Zaken.
Hij was van 1993 tot 1999 lid van de Europese Commissie, als zodanig belast met buitenlandse betrekkingen.

De heer Van den Broek is reserve ritmeester der cavalerie en bekleedt nog enige functies zoals het voorzitterschap van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', van de Carnegie-Stichting en van het bestuur van Radio Nederland Wereldomroep.

Met ingang van 28 februari 2005 werd Van den Broek benoemd tot Minister van Staat.

Vergroot afbeelding Hans van den Broek.
Beeld: ©ANP / Martijn Beekman
Hans van den Broek.