Wat is het kabinet van plan?

In 2017 is het een bijzondere Prinsjesdag. Het kabinet is demissionair en dat betekent terughoudendheid bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Het kabinet doet wel wat echt nodig is. Zo neemt het maatregelen om de koopkracht op peil te houden, met name voor gepensioneerden en sociale minima. En het kabinet investeert in de verpleeghuiszorg om zo meer handen aan het bed te krijgen. Ook wordt er geïnvesteerd in de veiligheid van Nederland.

Een greep uit de maatregelen:

  • Het kabinet maakt €425 miljoen vrij om de koopkracht van onder anderen gepensioneerden en sociale minima op peil te houden.
  • Het kabinet trekt € 435 miljoen extra uit voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze kosten lopen op tot structureel ruim € 2 miljard.
  • Het kabinet investeert € 270 miljoen in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs.
  • Het kabinet investeert € 116 miljoen extra in de veiligheid van Nederland (o.a. digitale veiligheid en de aanpak van terrorisme).
  • De AIVD krijgt meer bevoegdheden. Tegelijkertijd komt er meer controle en toezicht op het gebruik ervan.
  • Het kabinet reserveert € 75 miljoen extra om de continuïteit van de Belastingdienst te kunnen borgen.
  • Om het toezicht door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) te verbeteren wordt € 25 miljoen extra gereserveerd.
  • Het kabinet geeft 4 miljoen extra vrouwen en meisjes toegang tot moderne anticonceptie.
  • Het kabinet versterkt de gereedheid van de krijgsmacht.
  • De uitstoot van broeikasgassen wordt verder teruggedrongen, zodat Nederland klimaatneutraal kan zijn in 2050.