Wat is het kabinet van plan?

Het kabinet wil de verworvenheden van Nederland overeind houden. Een goed functionerende rechtstaat. Een economie die banen oplevert. Geld voor publieke voorzieningen als zorg, sociale zekerheid, wegen en onderwijs. Dat staat voor het kabinet voorop.