Nederland in de wereld

Nederland staat er sterk voor, maar is niet immuun voor de gevolgen van instabiliteit. Er is geweld en politieke instabiliteit aan de Europese buitengrenzen en de oorlog in Syrië blijft maar voortduren. Het kabinet investeert daarom in de veiligheid van Nederland, ook door internationaal vrede en veiligheid te bevorderen. Een aantal voorbeelden:

  • Het kabinet stelt in de begroting 2017 € 300 miljoen bruto extra beschikbaar voor Defensie. Ongeveer € 200 miljoen daarvan wordt ingezet om de personele en materiële capaciteiten binnen de krijgsmacht op orde te brengen.
  • Sinds 2014 heeft het kabinet stapsgewijs budget toegevoegd aan de defensiebegroting, oplopend tot € 870 miljoen in 2021.
  • In 2017 levert Nederland een eenheid van compagniesgrootte aan de door Duitsland geleide battlegroup in Litouwen. Ook stelt Nederland in 2017 eenheden beschikbaar aan de snel inzetbare reactiemacht van de NAVO.
  • Nederland levert lopende bijdragen aan VN-, EU- en NAVO-missies en andere missies met bondgenoten. Zo zal Nederland blijven bijdragen aan de internationale strijd tegen ISIS. Dat gebeurt onder andere door militaire steun en training aan de Iraakse strijdkrachten, inclusief de Peshmerga.
  • Het kabinet stelt ook in 2017 honderden miljoenen beschikbaar voor noodhulp en opvang vluchtelingen in verschillende instabiele regio's.
  • Er wordt verder gewerkt aan versterkte diplomatieke inzet in steden nabij conflictgebieden.
  • Door de klimaatverandering zijn water, vervuild water en het gebrek aan water grote problemen voor een groot deel van de wereldbevolking. Nederland zet zich in om waterproblemen in landen als Bangladesh, Egypte, Indonesië op te lossen of te voorkomen.