Regeerakkoord

Op 29 oktober 2012 bereiken de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA overeenstemming over het regeerakkoord, dat als motto heeft 'Bruggen slaan'. Het regeerakkoord is de leidraad voor het beleid van het kabinet-Rutte-Asscher.