Verantwoording Webrichtlijnen

Rijksoverheid.nl voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

Rijksoverheid.nl voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet. Dat komt door de omvang van de site. Die omvang maakt het beheer tot een intensieve opdracht. Rijksoverheid.nl bestaat uit ruim 440.000 pagina’s (url’s). Het beheer is in handen van ruim 150 centrale en decentrale redacteuren. 

Informatie en klachten over toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

Ervaart u Rijksoverheid.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier of bel met Informatie Rijksoverheid via 1400.

Rijksoverheid.nl verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoekt Rijksoverheid.nl naar een passende oplossing. 

Onderdelen waarop Rijksoverheid.nl niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Rijksoverheid.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Specificatie

  Pdf-documenten op Rijksoverheid.nl.
 • Oorzaak

  De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor Rijksoverheid.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan Rijksoverheid.nl niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg

  Rijksoverheid.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven

  Als oplossing voor het probleem hanteert Rijksoverheid.nl een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Rijksoverheid.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
 • Maatregelen

  Rijksoverheid.nl stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
 • Planning

  De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.

Video

 • Specificatie

  Soms worden video’s voor Rijksoverheid.nl aangeleverd door partijen waar de Rijksoverheid geen overeenkomst mee heeft (incidentele leveranciers). Een klein deel van die video’s voldoet bij plaatsing nog niet aan de Webrichtlijnen. Bijvoorbeeld doordat de ondertiteling later wordt toegevoegd. Alle video’s van vaste leveranciers voldoen direct.
 • Oorzaak

  Deze video’s gaan vaak over nieuwsfeiten en verliezen snel hun actualiteitswaarde. Daarom wil Rijksoverheid.nl publicatie niet uitstellen totdat de video’s wel aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg

  Sommige bezoekers van Rijksoverheid.nl kunnen de video niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven

  Rijksoverheid.nl biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem binnen enkele dagen op te lossen.
 • Maatregelen

  Rijksoverheid.nl wil dat video’s bij publicatie op de website direct voldoen aan de Webrichtlijnen. Het standaard verwerken en aanleveren van video’s volgens de Webrichtlijnen is onderdeel van de afspraken die de rijksoverheid heeft gemaakt met haar vaste leveranciers. Video’s die worden aangeleverd door andere leveranciers, voldoen uiterlijk de volgende werkdag aan de Webrichtlijnen.
 • Planning

  Rijksoverheid.nl werkt voortdurend aan het voor iedereen toegankelijk maken en houden van video’s. Vaste leveranciers zijn sinds half 2014 verplicht om video’s aan te leveren conform de Webrichtlijnen.

Oude content

 • Specificatie

  Het gaat hier om alle documenten die niet meer actueel zijn, zoals oude nieuwsberichten.
 • Oorzaak

  Oude content moet vanuit een archieffunctie soms beschikbaar blijven op de website. Rijksoverheid.nl past verouderde documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten. 
 • Gevolg

  Sommige bezoekers van Rijksoverheid.nl kunnen deze content niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven

  Rijksoverheid.nl biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid.
 • Maatregelen

  Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken, stelt Rijksoverheid.nl strenge eisen aan nieuwe documenten. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid. 
 • Planning

  Rijksoverheid.nl is voortdurend bezig met doorontwikkelen en verbeteren van haar toegankelijkheid en de daarmee samenhangende processen.