Aangifte van overlijden doen

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Laatst gecontroleerd op 16 september 2022

Read this information in English

Akte van overlijden

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP komen de gegevens over de datum, de plaats en het land van overlijden te staan.

Gemeente geeft toestemming tot de uitvaart

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart.  

Aangifte van overlijden doen binnen 6 werkdagen na overlijden

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. 

Heeft u nog vragen over de aangifte van overlijden? Neem dan contact op met uw gemeente. 

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 19h

Wet op de lijkbezorging, artikelen 11 en 12

Heeft u gevonden wat u zocht?