Faillissement aanvragen door schuldeiser

Krijgt u nog geld van een bedrijf of persoon en wordt deze schuld niet afgelost? En heeft u een paar keer om uw geld gevraagd? Dan kunt u bij de rechtbank het faillissement van dit bedrijf of deze persoon (de schuldenaar) aanvragen. Verklaart de rechter het bedrijf of persoon failliet? Dan krijgt u mogelijk uw geld terug uit de failliete boedel.

Voorwaarden aanvragen faillissement van bedrijf of persoon

Er gelden regels om het faillissement van een bedrijf of persoon aan te vragen. Er moet bijvoorbeeld nog een andere schuldeiser zijn. U vindt alle voorwaarden voor het aanvragen van het faillissement op Rechtspraak.nl.

Faillissement van bedrijf of persoon aanvragen

U vraagt het faillissement van een bedrijf of een persoon aan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels

Faillissementswet