Aanvraag faillissement door schuldeiser

Krijgt u nog geld van een bedrijf of persoon en wordt deze schuld niet afgelost? En heeft u meerdere keren om uw geld gevraagd? Dan kunt u bij de rechtbank het faillissement van dit bedrijf of deze persoon (de schuldenaar) aanvragen. Verklaart de rechter het bedrijf of persoon failliet? Dan krijgt u mogelijk uw geld terug uit de failliete boedel.

Voorwaarden aanvragen faillissement van bedrijf of persoon

Om het faillissement van een bedrijf of persoon aan te vragen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er moet bijvoorbeeld nog een andere schuldeiser zijn. U vindt alle voorwaarden voor het aanvragen van het faillissement op de website Rechtspraak.nl.

Faillissement van bedrijf of persoon aanvragen

U kunt het faillissement van een bedrijf of een persoon aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels

Faillissementswet