Eenmalige uitkering twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen

Heeft u voor 26 juli 1950 uw dienstplicht vervuld bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? En heeft u dat meer dan 2 jaar, maar minder dan 5 jaar gedaan? Dan kunt u misschien een eenmalige uitkering diensttijd veteranen krijgen. Ook weduwen en ex-echtgenoten van overleden veteranen kunnen een uitkering krijgen.

Voorwaarden uitkering diensttijd veteranen

Om de eenmalige uitkering te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat u na uw diensttijd naar Nederland bent vertrokken. En hier minimaal 1 jaar onafgebroken heeft gewoond. U vindt alle voorwaarden voor de eenmalige uitkering diensttijd veteranen op de website van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP). Daar vindt u ook meer informatie over de uitkering voor weduwen en ex-echtgenoten.

Uitkering diensttijd veteranen aanvragen

Op de website van SAIP leest u waar u de eenmalige uitkering diensttijd veteranen kunt aanvragen.

Wetten en regels

  • Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen