Gegevens diplomaregister inzien en wijzigen

Wilt u online uw diplomagegevens bekijken? Bijvoorbeeld welke diploma’s u heeft behaald? Dan kunt u dat opzoeken in het diplomaregister. In het online register kunt u van veel opleidingen de diplomagegevens bekijken.

Gegevens diplomaregister inzien

Een overzicht van de onderwijssoorten die in het diplomaregister staan vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO.

Uittreksel diplomagegevens

U kunt in het diplomaregister een digitaal uittreksel downloaden van uw diplomagegevens. U kunt ook een uittreksel op papier aanvragen bij DUO. Gebruik daarvoor het Aanvraagformulier Papieren uittreksel diplomaregister (pdf, 114 kB).

Correctie gegevens diplomaregister

Zijn bepaalde gegevens in het diplomaregister niet juist? Mist u bijvoorbeeld een diploma bij uw gegevens? Dan kunt u een correctie doorgeven. U moet hiervoor inloggen op Mijn DUO.

Wetten en regels

Wet register onderwijsdeelnemers, art. 4