Informatie aanvragen bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wilt u gegevens hebben uit het archief van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Bijvoorbeeld als u onderzoek doet. Of u onderzoekt iets waarbij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een rol had? Dan kunt u die informatie aanvragen. Dat heet een ‘inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheden’.

Voorwaarden aanvragen informatie

U kunt niet alle informatie aanvragen bij de AIVD en MIVD. De AIVD en MIVD mogen u bijvoorbeeld geen persoonsgegevens van andere mensen geven. Op de website van de AIVD vindt u welke gegevens van de AIVD u kunt opvragen. U vindt meer informatie over het inzageverzoek bij de MIVD op de website van de MIVD.

Informatie aanvragen

Met het Aanvraagformulier voor inzage in een specifiek onderwerp vraagt u informatie op bij de AIVD.
U gebruikt het aanvraagformulier voor inzage bestuurlijke aangelegenheden bij de MIDV.

Wetten en regels

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, artikel 80