Inzage Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)

In het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kunt u opzoeken of een opleiding in het hoger onderwijs een erkenning heeft. Is een opleiding niet erkend? Dan heeft dit gevolgen voor uw diploma, titel en studiefinanciering. U krijgt bijvoorbeeld geen studiefinanciering voor een niet-erkende opleiding.

CROHO inzien

U kunt het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) digitaal inzien op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wetten en regels