Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) inzien

In het CROHO vindt u opleidingen in het hoger onderwijs. U kunt in het register opzoeken of een opleiding een erkenning heeft. Is een opleiding niet erkend? Dan heeft dit gevolgen voor uw diploma, titel en studiefinanciering. U krijgt dan bijvoorbeeld geen studiefinanciering.

Laatst gecontroleerd op 27 augustus 2021

Zoeken in het CROHO

U kunt zoeken in het CROHO op bijvoorbeeld opleidingsnaam. Het register staat op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wetten en regels

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs), titel 3

Heeft u gevonden wat u zocht?