Klacht indienen over reclassering

Wilt u een klacht over uw reclasseringswerker (toezichthouder) indienen? Dan dient u eerst een klacht in bij de leidinggevende van uw toezichthouder. Is uw klacht niet opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering.

Klacht indienen via interne klachtenregeling

Bespreek uw klacht eerst met uw contactpersoon van de Reclassering en zijn of haar leidinggevende. Lost dit niets op? Dan kunt u uw klacht indienen door een brief te sturen. Daarbij gelden de spelregels van de interne klachtenregeling (pdf). U moet uw klacht binnen 3 maanden indienen.

Klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering

Komt u er toch niet uit met uw contactpersoon van de reclassering en zijn of haar leidinggevende? Dan kunt u per brief een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering. U kunt uw brief per post of per e-mail versturen. U stuurt uw brief binnen 6 weken na het bespreken van uw klacht met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende.

Wetten en regels

Reclasseringsregeling 1995, art. 30