Klacht indienen over taxivervoer

Wilt u een klacht indienen over taxivervoer? Dat kan bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Dat meldpunt is opgericht in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Klacht indienen bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer

U kunt uw klacht over taxivervoer indienen via de website van het meldpunt. Ook kunt u bellen naar 0900 2021881. De kosten daarvan zijn € 0,70 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke gesprekskosten.

Vervolgstappen

Het klachtenmeldpunt behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar:

  • registreert uw klacht en de gegevens van het taxibedrijf;
  • stuurt de klacht door naar het taxibedrijf;
  • controleert of het taxibedrijf uw klacht afhandelt;
  • houdt een overzicht bij van taxibedrijven met (veel) klachten.

Het taxibedrijf moet binnen 6 weken reageren op uw klacht. Als u tevreden bent over deze reactie sluit het meldpunt uw dossier. Bent u ontevreden, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Taxivervoer.

Andere manieren om een klacht in te dienen

U kunt ook op andere manieren een klacht indienen over een taxibedrijf:

  • per brief, e-mail of telefoon bij het taxibedrijf;
  • rechtstreeks bij de taxichauffeur.

Wetten en regels