Melden storing draadloze apparatuur

Heeft u last van storing op uw draadloze apparatuur in en om uw huis? Bijvoorbeeld op uw draadloze telefoon of op uw alarminstallatie? En kunt u deze storing niet zelf verhelpen? Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de leverancier of uw provider? Dan kunt u de storing melden bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Tips voor het oplossen van storingen

Draadloze apparatuur in en om uw huis kan last hebben van storing. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een ander draadloos apparaat in de buurt kan bijvoorbeeld de storing veroorzaken. U vindt een aantal tips om zelf die storingen op te lossen op de website van de RDI.

Storing melden

Lukt het niet om met de tips de storing te verhelpen? Dan kunt u de storing melden bij de RDI. U kunt de storing ook anoniem melden. U kunt de storing alleen melden als het apparaat is voorzien van een CE-markering. Een CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat de apparatuur voldoet aan alle Europese eisen.

Wetten en regels

Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016

Besluit radioapparaten 2016

Regeling storingsmeldingen