Opheffing inreisverbod Nederland aanvragen

Heeft u een inreisverbod voor Nederland en wilt u dit laten stoppen? Dan kunt u een aanvraag om opheffing doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden opheffing inreisverbod

Om uw inreisverbod (tijdelijk) op te heffen, gelden er voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de opheffing van het inreisverbod voor u noodzakelijk is. U vindt alle voorwaarden voor de opheffing van het inreisverbod op de website van de IND.

Aanvragen opheffing inreisverbod bij de IND

U vraagt de opheffing van het inreisverbod schriftelijk aan bij de IND. 

Wetten en regels

Vreemdelingenwet 2000, artikel 66a en 66b

Vreemdelingenbesluit 2000, artikel 6.5b en 6.5c

Vreemdelingencirculaire 2000, paragraaf A4/2.5