Opvragen overheidsinformatie (Wob-verzoek)

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waar u die informatie van wilt.

Voorwaarden indienen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt bijvoorbeeld alleen een Wob-verzoek doen bij een organisatie die onder de Wet openbaarheid van bestuur valt.

Wob-verzoek indienen

U kunt uw Wob-verzoek indienen bij de overheidsorganisatie waarvan u informatie wilt.

Wetten en regels