Registratie (teboekstelling) boot bij Kadaster

U kunt uw boot laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip.

Bescherming tegen diefstal door registratie van uw boot

Na registratie (teboekstelling) bij het Kadaster heeft uw boot een uniek registratienummer. Dit registratienummer (ook wel brandmerk) brengt het Kadaster aan op uw schip. Met dit brandmerk bent u beschermd tegen diefstal van uw boot.

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u bij de registratie microdots laten aanbrengen. Microdots zijn zeer kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen de code met speciale apparatuur aflezen.

Aanvragen registratie boot

Registratie van uw boot vraagt u aan bij het Kadaster. Hiervoor vult u de formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding' in.

Wetten en regels