Registratie (teboekstelling) boot aanvragen bij Kadaster

Waar kunt u uw boot laten registreren? Dit kan in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Wanneer bent u volgens de wet eigenaar van een schip? Als u dit bewijst via registratie (teboekstelling).

Bescherming tegen diefstal door registratie van uw boot

Wanneer heeft uw boot een uniek registratienummer? Na registratie (teboekstelling) bij het Kadaster. Dit registratienummer (ook wel brandmerk) brengt het Kadaster aan op uw schip. Dit brandmerk beschermt u tegen diefstal van uw boot.

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal of inbraak? Of tegen fraude of oplichting? Laat bij de registratie microdots op uw boot of schip plaatsen. Microdots zijn zeer kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen de code met speciale apparatuur aflezen.

Aanvragen registratie boot

Registratie van uw boot vraagt u aan bij het Kadaster. Welke formulieren vult u hiervoor in? Dit zijn de formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding'.

Wetten en regels

Kadasterwet, hoofdstuk 2, Openbare registers voor registergoederen

Kadasterwet, hoofdstuk 5, Registratie van schepen