Ruimtelijke plannen van de overheid bekijken

Wilt u weten welke ruimtelijke plannen de overheid heeft? Bijvoorbeeld waar er gebouwd mag worden? Dat kunt u nalezen in een structuurvisie. 

Structuurvisie bekijken

U kunt structuurvisies bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl. Op die website vindt u ook bestemmingsplannen. De informatie komt van gemeentes, provincies en de Rijksoverheid.

Andere bronnen bekendmaking plannen

De betrokken overheidsinstantie maakt de plannen meestal ook bekend in lokale dagbladen en op de eigen website.

Wetten en regels

Wet ruimtelijke ordening, hoofdstuk 2

Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.2.1