Schadevergoeding mijnbouwschade Groningen

Heeft u schade aan uw huis of uw bedrijfspand en denkt u dat dit door een aardbeving komt als gevolg van de gaswinning in Groningen? Dan kunt u een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Voorwaarden schadevergoeding

De TCMG neemt onafhankelijk van gaswinningbedrijf NAM en de overheid beslissingen over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Voorwaarden voor een schadevergoeding zijn:

  • De schade moet zijn ontstaan door een aardbeving als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg.
  • U kunt een schadevergoeding krijgen voor schade aan uw huis of bedrijfspand. Denk bijvoorbeeld aan schade aan muren en het dak. Als u door deze schade ook materiĆ«le schade heeft opgelopen aan bijvoorbeeld meubels, dan kunt u hier ook een schadevergoeding voor aanvragen.
  • U kunt geen schadevergoeding aanvragen bij TCMG voor schade aan infrastructurele werken (zoals openbare bruggen) en industriegebouwen (zoals fabrieken).

Aanvragen schadevergoeding

U kunt de schadevergoeding aanvragen via de TCMG.

Bezwaar maken tegen het besluit van TCMG

Bent u het niet eens met het besluit van TCMG? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit (bij stap 10 leest u hoe dit moet).

Wetten en regels

Besluit mijnbouwschade Groningen. (Artikel 3, lid 2 en 3).