Subsidie voor ontmoetingsruimte bij ouderenwoningen aanvragen

Wilt u een ontmoetingsruimte bouwen bij een wooncomplex waar 55-plussers samen wonen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dit is de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). In de ontmoetingsruimte kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen.

Voorwaarden SOO

Voorbeelden van voorwaarden voor de SOO-subsidie zijn:

  • De helft van de bewoners in het wooncomplex is 55 jaar of ouder.
  • De ontmoetingsruimte komt bij het wooncomplex. Of maximaal 100 meter daarvandaan.

U leest alle voorwaarden voor de SOO-subsidie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

SOO aanvragen

U vraagt de SOO-subsidie aan bij de RVO.

Wetten en regels

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting