Subsidie Waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen

Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om uw huis duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.

Voorwaarden voor de subsidie

Om de subsidie Waardevermeerdering te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld erkende aardbevingsschade van minimaal € 1000. U vindt alle voorwaarden voor de subsidie Waardevermeerdering op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie Waardevermeerdering aan bij het SNN.

Wetten en regels

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld