Subsidie Waardevermeerdering mijnbouwschade Groningen

Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om uw huis duurzamer te maken.

Hoogte subsidiebedrag

U kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. Ook als u gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling komt u voor deze subsidie in aanmerking.

Voor wie is de subsidie Waardevermeerdering?

De subsidie is voor woningeigenaren in het Groningse aardbevingsgebied met schade aan hun woonhuis. Ook als u een schadevergoeding uit de stuwmeerregeling heeft gekregen komt u voor de subsidie Waardevermeerdering in aanmerking. 

Voorwaarden voor de subsidie

Dit zijn de voorwaarden voor de subsidie:

 • U heeft nog geen gebruikgemaakt van de subsidieregeling op uw huidige adres
 • U hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de Waardevermeerdering die voor 2017 liep op uw huidige adres;
 • U hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:
  • Een beslissingsbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waarin staat dat u tenminste €1000 euro erkende schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018 (deze brief ontvangt u na goedkeuring van het adviesrapport);
  • Een besluitbrief van de TCMG die u heeft ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling;
  • Een aanbiedingsbrief oude schademelding van de NAM;
  • Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
  • Een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016;
  • Een schaderapport van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 maart 2018, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt de subsidie Waardevermeerdering aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN.nl).

Wetten en regels

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld.