Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen huurhuis Groningen aanvragen

Is uw huurwoning in het aardbevingsgebied van Groningen gesloopt of versterkt? En zijn er tijdens deze werkzaamheden zelf aangebrachte voorzieningen zoals een schutting of serre verwijderd of beschadigd? Als deze voorzieningen na de sloop of versterking niet meer terug geplaatst kunnen worden, kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor deze zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV).

Voorwaarden ZAV

Voorbeelden van voorwaarden voor de ZAV-tegemoetkoming zijn:

  • De door u zelf aangebrachte voorzieningen in of rondom de huurwoning gaan verloren of worden beschadigd vanwege de sloop of versterking van uw huurwoning.
  • De door u verloren voorzieningen komen voor vergoeding in aanmerking.  Denk hierbij aan een vijver, een veranda, een serre of een schutting. In het aanvraagformulier van de ZAV-tegemoetkoming staat een lijst met voorzieningen die in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming.
  • U was de hoofdhuurder tijdens de sloop of versterking van de huurwoning.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een volledig overzicht met voorwaarden voor de ZAV-tegemoetkoming.

ZAV aanvragen

U vraagt de ZAV-tegemoetkoming aan bij de NCG. Gebruik daarvoor het Aanvraagformulier Vergoedingen Huurders juni 2022.

Wetten en regels

Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen, artikel 2