Vergunning voor het verzamelen van wapens aanvragen (verzamelverlof)

In Nederland mag u geen (vuur)wapens en munitie bezitten. Wilt u wapens of munitie uit categorie III verzamelen? Bijvoorbeeld pistolen of revolvers. Dan heeft u een vergunning nodig. Dit heet een verzamelverlof.

Verzamelverlof voor wapens en/of munitie uit categorie III

U heeft een verzamelverlof nodig als u wapens en/of munitie verzamelt uit categorie III. Op de website van Justis vindt u een overzicht van wapens en munitie uit categorie III.
Wilt u wapens verzamelen uit categorie I of II? Bijvoorbeeld boksbeugels of handgranaten. Dan heeft u een ontheffing van het wapenverbod nodig.
Aan het verzamelen van wapens kunnen beperkingen worden verbonden. 

Voorwaarden verzamelverlof

Voor een verzamelverlof moet u onder meer:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • bewijzen dat u genoeg kennis heeft van de wapens die u wilt verzamelen. U maakt hiervoor een verzamelplan. Het plan moet zijn goedgekeurd door een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende vereniging van wapenverzamelaars.

U vindt alle voorwaarden voor een verzamelverlof op de website van de politie.

Verzamelverlof aanvragen

U vraagt het verzamelverlof aan bij de korpschef van de politie in uw regio. 

Wetten en regels

Wet wapens en munitie, artikel 28

Besluit wapens en munitie, artikel 3

Circulaire wapens en munitie 2019, onderdeel B 3