Vervangende toestemming erkennen kind

Bent u de verwekker van een kind? En wilt u het kind erkennen? Dan heeft u toestemming nodig van de moeder. Als het kind 12 jaar of ouder is, heeft u toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. Geeft de moeder of het kind geen toestemming voor de erkenning? Dan kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming.

Verzoek vervangende toestemming erkennen kind

U kunt een verzoek tot vervangende toestemming voor het erkennen van een kind indienen bij de rechtbank. Voor het aanvragen van vervangende toestemming, heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels