Vrijstelling bpm bij verhuizing naar Nederland vanuit ander EU-land

Verhuist u vanuit een ander EU-land naar Nederland en neemt u uw personenauto, bestelauto of motor mee? Dan kunt u vrijstelling van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) krijgen. Dit is de verhuisboedelvrijstelling. Hiervoor gelden voorwaarden. 

Voorwaarden vrijstelling bpm bij verhuizing naar Nederland

Een van de voorwaarden is, dat u het motorrijtuig minimaal 6 maanden vóór uw verhuizing naar Nederland heeft gekocht. U moet het motorrijtuig in die periode ook gebruikt hebben.
Alle voorwaarden voor de verhuisboedelvrijstelling staan op het aanvraagformulier van de Belastingdienst.

Geen vrijstelling bpm

Komt u in Nederland studeren? Dan krijgt u meestal geen vrijstelling voor de bpm.

Vrijstelling bpm aanvragen

U vraagt de verhuisboedelvrijstelling aan op de website van de Belastingdienst. Dat moet u binnen 12 maanden na uw verhuizing doen. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag vrijstelling bpm bij verhuizing

Wet- en regelgeving

- Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, art. 14
- Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, art. 4