Onderwerp: Reisadviezen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Reisadvies Ghana

Extra waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op: 02-10-2013 | Nog steeds geldig op: 25-04-2014

In het reisadvies Ghana is de rubriek 'Terrorisme' gewijzigd.

Actualiteiten

In het hele land is een toename in gewapende overvallen geconstateerd, waarbij ook westerlingen het slachtoffer waren. U wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten (Zie de rubriek ‘Zware criminaliteit’).

Etnische geschillen over leiderschap en land kunnen in het noorden van Ghana leiden tot plaatselijke onrust en geweld. Geadviseerd wordt extra waakzaamheid te betrachten (Zie de rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Algemeen

Omdat de wegen in geheel Ghana slecht en onverlicht zijn, wordt ontraden na zonsondergang te reizen.

Het fotograferen van geüniformeerde personen, militaire en strategische objecten is niet toegestaan.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Ghana wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Ghana kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Accra.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

Er is een sterke toename in berovingen en gewapende overvallen geconstateerd. Hierbij waren ook westerlingen het slachtoffer van geweld en sexuele vergrijpen. U wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten en op uw hoede te zijn.

Op de autowegen vinden regelmatig (gewapende) overvallen plaats, vooral op de ‘Tema Highway’. U wordt geadviseerd op deze wegen in de avond (inclusief de schemering) niet te stoppen.

Onveilige gebieden

In het noorden van Ghana dient u er rekening mee te houden dat etnische geschillen over leiderschap en land kunnen leiden tot plaatselijke onrust en geweld. U wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten en de ontwikkelingen ter plaatse via de lokale media te volgen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.