Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven samen aan projecten via geïntegreerde contractvormen. Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) is daarbij de meest geïntegreerde variant. Bij DBFMO zijn belangrijke onderdelen van een project ondergebracht in 1 contract. Deze contractvorm kan aantrekkelijk zijn voor grote, langdurige projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Het kan leiden tot projecten van betere kwaliteit voor minder geld. 

Infographic DBFM(O)

Infographic DBFM(O) Initiatie-fase Voorbereidings-fase Aanbestedings-fase Realisatie-fase Exploitatie-fase Afrondings-fase

Initiatiefase DBFMO projecten

X
Initiatiefase

Tijdens de initiatiefase bepaalt het Rijk wat er bij het project komt kijken. Wat is er precies nodig, wat willen we hiermee bereiken, wat zijn de kosten en wat zijn de maatschappelijke effecten? Deze vragen staan centraal tijdens de initiatiefase van elk groot DBFMO-project van de overheid.

Met deze DBFMO-fase aan de slag? De achterliggende pagina’s helpen u op weg.

Voorbereidingsfase DBFMO projecten

X
Voorbereidingsfase

Als het besluit is genomen om een project op te zetten, start de voorbereidingsfase. Tijdens deze fase stelt de opdrachtgever de ambities, het doel en de kritische succesfactoren van het DBFMO-project vast. Maar ook wat de verwachte kosten en risico’s, de contractvorm en de aanbestedingsstrategie zijn. Er wordt een conceptcontract opgesteld en de outputspecificaties worden vastgesteld.

Met deze DBFMO-fase aan de slag? De achterliggende pagina’s helpen u op weg

Aanbestedingsfase DBFMO projecten

X
Aanbestedingsfase

In de aanbestedingsfase van een DBFMO-project vindt de selectie van het consortium plaats. De aanbesteding wordt aangekondigd en gegadigden kunnen zich melden. De opdrachtgever kiest uit alle gegadigden een aantal consortia die verder gaan met de concurrentiegerichte dialoog. Hierna kan het definitieve contract worden opgesteld. De gekozen contractpartner kan nu de afspraken met de banken definitief maken.

Met deze DBFMO-fase aan de slag? De achterliggende pagina’s helpen u op weg

Realisatiefase DBFMO project

X
Realisatiefase

In de realisatiefase gaat de bouw van het DBFMO-project van start. Als de bouw is afgerond, ontvangt het consortium de mijlpaalbetaling.

Met deze DBFMO-fase aan de slag? De achterliggende pagina’s helpen u op weg

Exploitatiefase DBFMO project

X
Exploitatiefase

In de exploitatiefase wordt het DBFMO-project voor een afgesproken periode geëxploiteerd door de opdrachtnemer. Doorgaans is dit 20 tot 30 jaar. Dat is de periode waarin het voor de opdrachtnemer economisch interessant is het contract aan te gaan. Onder exploitatie valt het beheer en onderhoud, de monitoring en de facilitaire dienstverlening van het object. In deze periode moet het contract gemanaged worden. Dit is contractmanagement.

Met deze DBFMO-fase aan de slag? De achterliggende pagina’s helpen u op weg

Afrondingsfase DBFMO project

X
Afrondingsfase

Het DBFMO-project eindigt met deze laatste stap: de afrondingsfase. Na de beëindiging van het project en levering van de afgesproken diensten, draagt de opdrachtnemer het object weer over aan de opdrachtgever. In het contract staat aan welke opleveringseisen het project moet voldoen.

Met deze DBFMO-fase aan de slag? De achterliggende pagina’s helpen u op weg