Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven samen aan projecten, vooral op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Dit doen zij via geïntegreerde contractvormen. Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) is daarbij de meest geïntegreerde variant. Bij DBFMO zijn belangrijke onderdelen van een project ondergebracht in 1 contract. PPS kan leiden tot projecten van betere kwaliteit voor minder geld.