Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken Rijk en bedrijven samen. Dit moet zorgen voor  projecten van betere kwaliteit voor minder geld.