Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven samen aan projecten via geïntegreerde contractvormen. Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) is daarbij de meest geïntegreerde variant. Bij DBFMO zijn belangrijke onderdelen van een project ondergebracht in 1 contract. Deze contractvorm kan aantrekkelijk zijn voor grote, langdurige projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Het kan leiden tot projecten van betere kwaliteit voor minder geld.