Privacy

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. AZ is verantwoordelijk voor de techniek en functionaliteiten van de website rijksoverheid.nl, maar niet voor alle inhoud van de website.

Verantwoordelijke ministeries

Het verantwoordelijke ministerie voor het verwerken van persoonsgegevens, wordt altijd genoemd op de betreffende (formulier)pagina. Op die pagina vindt u ook informatie over het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, het doel van de verwerking, de bewaartermijn en andere relevante informatie over uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in te dienen bij de privacy officer van het betreffende ministerie. De contactgegevens van de ministeries vindt u hieronder:

De Rijksoverheid publiceert een register van verwerkingsactiviteiten. Hierin zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens op te zoeken. U vindt dit register op avgregisterrijksoverheid.nl.

Privacy en Webex

De Rijksoverheid gebruikt Webex rijksbreed voor videovergaderen met medewerkers van de rijksoverheid en medewerkers van zakelijke partners. Webex is een clouddienst en is ingekocht door de Belastingdienst. De Belastingdienst voert zelf het functioneel beheer uit. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Cisco. Medewerkers van de Rijksoverheid kunnen via Rijksportaal handleidingen en andere gebruiksinstructie vinden. Medewerkers van de Rijksoverheid die vragen hebben over het gebruik of problemen ondervinden bij het gebruik, kunnen dit melden bij hun eigen servicedesk. 

Privacy en informatiebeveiliging

Cisco en de Belastingdienst hebben veel maatregelen genomen om de veiligheid van Webex te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen. De veiligheid van Webex is zorgvuldig beoordeeld en zit op BasisBeveiligingsNiveau 2 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Ook de privacyaspecten zijn zorgvuldig beoordeeld met een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Er worden persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beveiligen, het beheren en het verbeteren van de gecontracteerde dienstverlening. Ook worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt vanuit de Europese Unie. Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u contact opnemen via FG@minfin.nl.