Over Rijksoverheid.nl

Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

Welke informatie vindt u op Rijksoverheid.nl?

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.

U vindt op Rijksoverheid.nl bijvoorbeeld antwoorden op deze vragen: wat is het minimumloon, wanneer heb ik recht op huurtoeslag of wat doe ik bij een noodgeval in het buitenland? Maar ook: hoe stimuleert de Rijksoverheid duurzame energie of wat doet de overheid tegen huiselijk geweld? De antwoorden op deze vragen vindt u via de onderwerpen.

Daarnaast vindt u op Rijksoverheid.nl informatie over de regering en het kabinet. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Lees bijvoorbeeld wat de plannen van het kabinet zijn in het regeerakkoord.

Staat er ook informatie van andere overheden op Rijksoverheid.nl?

Nee, u vindt op Rijksoverheid.nl geen informatie van andere overheden. Alle informatie is afkomstig van de ministeries. Zo vindt u hier bijvoorbeeld geen informatie van gemeenten. Of van uitvoeringsorganisaties die onder ministeries vallen. Bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Belastingdienst of Rijkswaterstaat. Zij hebben hun eigen websites. Rijksoverheid.nl helpt u op weg naar informatie van deze organisaties. Ook verwijst Rijksoverheid.nl u door naar overheidssites over bepaalde thema’s. Zoals de website Ondernemersplein over subsidies, regels en vergunningen voor bedrijven. Rijksoverheid.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze websites.

Bijvoorbeeld:
Een paspoort of identiteitskaart vraagt u aan bij de gemeente. Op Rijksoverheid.nl leest u de regels die daarvoor gelden. Bijvoorbeeld het maximumtarief dat de gemeente bij u in rekening mag brengen. Wilt u een paspoort aanvragen? Dan verwijst Rijksoverheid.nl u door naar uw gemeente.

Wat is het verschil met Overheid.nl?

Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd voor burgers, bedrijven en journalisten. Op de website Overheid.nl staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden. Ook vindt u er bijvoorbeeld vergunningen die zijn verleend of aangevraagd bij een gemeente, provincie of waterschap.

Contact met Rijksoverheid.nl

De website Rijksoverheid.nl wordt beheerd door het ministerie van Algemene Zaken. Heeft u een vraag over de website? Dan kunt u contact opnemen met het loket Informatie Rijksoverheid.