Nederland is sterk uit de crisis gekomen: de economie groeit, de werkloosheid daalt en het begrotingstekort is verder afgenomen. Door het economisch herstel en de gezonde overheidsfinanciën is er weer ruimte om te investeren. De koopkracht van heel veel Nederlanders gaat er in 2017 op vooruit. En er wordt structureel extra geld vrijgemaakt voor veiligheid en defensie. "Ik ben blij dat het harde werken van veel mensen in Nederland zich uitbetaalt. We hebben er samen voor gezorgd dat Nederland er bovenop is gekomen. Zo doen we dat in Nederland: we helpen elkaar en werken samen om problemen op te lossen", aldus minister-president Rutte.