Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet-Rutte III zijn eerste volledige begroting gepresenteerd. De komende jaren verlaagt het kabinet de lasten en investeert het in de kwaliteit van de samenleving.

De economie blijft zich in 2019 sterk ontwikkelen. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen de economische voorspoed gaan merken. Allereerst in de portemonnee. Volgend jaar houden mensen onder de streep meer over. En werken gaat meer lonen.

Daarnaast moet de voorspoed zich ook vertalen in een hogere kwaliteit van onze publieke voorzieningen. Daarom investeert het kabinet in 2019 in dingen die voor  iedereen  belangrijk zijn. Zoals een veilig Nederland, goed onderwijs, verpleeghuiszorg met de menselijk maat en hoogstaande infrastructuur.

Maar Nederland is meer dan alleen cijfers. Mensen maken zich zorgen over zaken als integratie en de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat zijn niet altijd onderwerpen die zich door wetten laten sturen, maar dat neemt niet weg dat het kabinet hier oog voor heeft.

Lees meer over de plannen van het kabinet voor 2019.

Animatie Prinsjesdag

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws