RSS

Met de RSS-feeds van Rijksoverheid.nl krijgt u automatisch bericht zodra nieuwe informatie verschijnt. Bijvoorbeeld een Kamerstuk, nieuwsbericht, toespraak of weblogbericht. Rijksoverheid.nl biedt onderstaande RSS-feeds aan.

RSS-feeds nieuwsberichten, nieuwsberichten per ministerie of nieuwsberichten per onderwerp

RSS-feeds documenten en publicaties per bewindspersoon of per onderwerp

RSS-feeds besluiten of besluiten per ministerie

RSS-feeds Kamerstukken of Kamerstukken per ministerie

RSS-feed toespraken

RSS-feed Wob-verzoeken

RSS-feed Woo-besluiten